ProCoach -kehitysohjelmat

Työkaluja kilpailukykyisen liiketoiminnan rakentamiseen

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se näkyy yritysten asiakkailleen tarjoamien palvelujen määrän ja saatavuuden paranemisena, uusien teknologioiden esiinmarssina ja tuoteuudistusten jatkuvana virtana.

Yritysten on vastattava muuttuvan toimintaympäristön ja asiakasvaatimusten haasteisiin ja varmistuttava siitä, että toiminta säilyy kannattavana ja kilpailukykyisenä. Vanhat tutut menetelmät ja toimintatavat eivät ole enää kilpailukykyisiä eivätkä asiakkaat välttämättä säily asiakkaina.

Menestyjät tiedostavat, missä ovat nyt ja mihin on mahdollista päästä.

Kun muutostarpeet ja toimintaympäristön muuttuminen on huomattu, on etsittävä ne keinot ja ratkaisut, joilla kilpailukyky ja liiketoiminnan kasvaminen varmistetaan.

Ratkaisu on pk-yrityksille kehitetty ProCoach-kehitysohjelma, joka painottaa erityisesti strategisen tuotesuunnittelun ja hallittujen tuotekehitysmenetelmien merkitystä yrityksen menestymisen työkaluina.

Ohjelman taustavoimana on terävöitetty liiketoimintasuunnitelma ja lopputuloksena asiakaslähtöisten ja kilpailua kestävien tuote- ja palveluvalikoimien saamiseen markkinoille.

Ohjelma on hyödyllinen, koska yrityksessä saadaan käyttöön hyvät johtamisen ja suunnittelun työkalut ja kokonaisvaltainen näkemys eri osa-alueiden liittymisestä toisiinsa. Samalla saadaan laadittua suunnitelma, jonka pohjalta kehityshankkeet, niiden rahoitushakemukset, aikataulut ja toimenpiteet on helppo toteuttaa.

Ota yhteyttä – sovitaan maksuttomasta keskustelutapaamisesta. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua puolin ja toisin sekä keskustella siitä, miten ProCoach-kehitysohjelmasta saataisiin paras hyöty yrityksen kehittämisessä.

Kehitysohjelmat