ProCoach –projektien hallinta

Työkalu projektiosaamisen kehittämiseen

Useille organisaatioille projektitoiminnan onnistuminen, projektien johtamismenetelmien toiminta ja henkilöstön projektiosaamisen varmistaminen, ovat yritystoiminnan kannattavuuden keskeisiä osa-alueita. Onnistumista ei voida varmistaa vain sillä, että päätetään kutsua jotakin uutta tehtäväkokonaisuutta projektiksi ja valitaan projektipäällikkö.

Menestyneimmissä projektiliiketoimintaa harjoittavissa yrityksissä on paneuduttu erityisesti projektikulttuurin ja –osaamisen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.

Projektikulttuurin kehittämistä olisi tarkoituksenmukaista tarkastella kannattavuutta varmistavana investointina, jolloin kehittämistyöhön tulee sijoitettua riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit.

Ohjelma toteutus takaa useita menestystekijöitä:

  • projektitoiminnan luonteen ymmärtäminen
  • projektin hallinnan ja ohjauksen eri osa-alueiden osaaminen
  • projektisalkun hallinnan osaaminen
  • organisaation hyvän sisäisen reagointikyvyn varmistaminen

Ohjelma perustuu Project Management Institute:n kehittämään PMBOK-menetelmään.

Ota yhteyttä – sovitaan maksuttomasta keskustelutapaamisesta. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua puolin ja toisin sekä keskustella siitä, miten ProCoach-ohjelmasta saataisiin paras hyöty yrityksenne projektikulttuurin kehittämisessä.

 

Projektien Hallinta