ProCoach -tuotekehitysmenetelmä

Työkalu tuloksia tuottavaan tuotekehitystoimintaan

Onnistunut ja myyvä tuote tai palvelu nojaa kolmeen perusasiaan: sen on oltava teknisesti toimiva ja toteutettavissa, kaupallisesti kannattava sekä käyttäjilleen hyödyllinen ja haluttava. Jos tuote tai palvelu ei ratkaise mitään asiakkaan tarvetta, ei sillä ole mahdollisuutta menestyä markkinoilla.

Yrityksen liiketoimintasuunnitelmassa pitää olla kuvattuna yrityksen tuotestrategia, joka on edellytys tuloksekkaalle tuotekehitys-toiminnalle.

Tutkimus on osoittanut, että menestyvien tuoteideoiden lähteitä ovat asiakaskontaktit, yhteistyöverkostot ja jopa kilpailijat.

ProCoach –tuotekehitysmenetelmää soveltaen on tuotekehitysprosessi helppo kehittää asiakaslähtöiseksi ja samalla parantaa tuotehallintaa sekä tuotteen myyntiä tukevia markkinointitoimenpiteitä. ”Menetelmä perustuu 2000-luvun ajatteluun: selvitetään, mitä asiakkaat haluavat ja mistä he ovat valmiita maksamaan”.

Ota yhteyttä – sovitaan maksuttomasta keskustelutapaamisesta. Tapaamisen tarkoituksena on tutustua puolin ja toisin sekä keskustella siitä, miten ProCoach-tuotekehitysmenetelmästä saataisiin paras hyöty yrityksenne tuotteiden ja palvelujen kehittämisessä.

Tuote- ja Palvelukehitys